Actueel


Artikel over nieuwe behandelmethode van DCD

In het januarinummer  Balans Magazine, uitgave van de vereniging Balans (www.balansdigitaal.nl), is een artikel opgenomen met als titel 'Motorisch leren bij DCD - met de regie bij het kind'. Het artikel beschrijft een nieuwe behandelmethode die uitgaat van wat een kind en diens ouders belangrijk vinden om te trainen.
(23 januari 2007)

Symposium in Gent

In Gent vindt het  tweede symposium ‘Developmental Coordination Disorder’ plaats op donderdag 8 maart 2007. Het thema is 'Van diagnostiek tot brehandeling'. Meer informatie en inschrijven kunt u  op www.ipvk.ugent.be. Zie ook Aankondiging symposium DCD-II.pdf .
(2 december 2006)


Lotgenotengroep in Dronten

Cora den Dulk en Jan Wouter Broekhuijsen zijn bezig met het opzetten van een lotgenoten groep in de omgeving van Dronten. Wij willen vanuit deze groep activiteiten ontwikkelen voor kinderen met Dyspraxie, PDD-NOS en aanverwante stoornissen, hun ouders en broertjes en zusjes. Meer informatie is te vinden op hun website www.samengewoon.nl.


Lotgenotencontactdag DCD/Dyspraxie een succes

De werkgroep DCD/Dyspraxie heeft op 10 september 2005  samen met Balans een lotgenotencontactdag over DCD/Dyspraxie georganiseerd. van half elf tot half vier heebn ouders in verschillende groepen ervaringen uitgewisseld over allerlei onderwerpen (de diagonse en dan.., sociaal emotionele otwikkeling op school en thuis, hulp op school, de behandeling). Voorafgaand aan de discussies is er door drie specialisten van Medisch centrum Meander (een revalidatiearts, een kinderfysiotherapeut en een ergotherapeut) een uitgebreide presentatie gegeven over de definitie van DCD, de diagnose en de behandeling.
(10 september  2005)

Nieuwe uitgave van Balans over Dyspraxie

Ter gelegenheid van het Dyspraxiesymposium op 21 februari heeft Balans een brochure opgesteld over DCD/ dyspraxie. In 32 pagina's A4 is  niet alleen informatie uit artikelen gebundeld die al in Balans Belang hebben gestaan, maar is ook nieuwe informatie toegevoegd. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere wat is DCD, oorzaken en gevolgen van DCD, bijkomende problemen, de diagnose en therapie. De uitgave bevat ook extra informatie over de ontwikkeling van het zenuwstelsel en theorieën over motorische ontwikkeling. Een aanrader!
Bestellen kan via de bestellijn van Balans.Het bestelnummer is 740 de prijs is € 7,50. Telefoon: (0348) 479 5 11, fax: (0348) 479504.
De prijs is exclusief verzend- en administratiekosten.
(31 maart 2005)

De huidige inzichten over DCD/Dyspraxie in Balans Belang

In Balans Belang wordt in het februarinummer 2005 uitgebreid ingegaan op de inzichten in dyspraxie. Het artikel is zeer de moeite van het lezen waard. Het artikel gaat ook in op de effecten van Neuromotorische TaakTraining. Voor het artikel is gesproken met Dr. Marina Schoemaker, die op 21 februari daarover een presentatie verzorgt op het Dyspraxiesymposium in Assen.  In Balans belang wordt ook aandacht besteed aan FitKids, het Persoonsgebonden budget (PGB) en aan alternatieve therapieën. In dit laatste artikel wordt gesproken over het gebruik van visolie (als behandeling bij ADHD). Zie www.balansdigitaal.nl en kies dan stoornissen en vervolgens DCD/Dyspraxie.(9 februari 2005)

Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Ook bij het leren praten speelt automatiseren een belangrijke rol. Als dat automatiseren niet goed gaat is sprake van verbale ontwikkelingsdyspraxie. Het kind moet dan met behulp van speciale programma's en door veel oefenen letters en lettergrepen leren uitspreken.
Wij krijgen geregeld vragen over verbale ontwikkelingsdyspraxie en willen de site graag met informatie over deze vorm van dyspraxie uitbreiden. Onze tijd is beperkt en zouden daar daarom graag hulp bij krijgen.
Overigens is er een vereniging voor ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taalmoeilijkheden: FOSS
Meer informatie over verbale ontwikkelingsdyspraxie vindt u op de site van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, de NVLF.