BEHANDELEN VAN DYSPRAXIE

 • Welke deskundigen?
 • Met welke instanties goede ervaringen?
 • Ervaringen met behandelmethoden (kinderfysiotherapeut, -ergotherapeut, Methode Hendrickx, voedingssupplementen, BSM-de Jong)
 • Vraag een 'rugzak' aan!

 • Verschillende deskundigen kunnen helpen

  Dyspraxie is een verborgen handicap. Die niet geneest. Je moet er mee leren leven.
  Het kan zijn dat de symptomen van de dyspraxie in de puberteit sterk afnemen. De puberteitshormonen lijken in die gevallen een genezende werking te hebben op de motoriek.
  Dat is niet altijd het geval. Er zijn kinderen die problemen blijven houden. In dat geval is het belangrijk om aandacht aan de dyspraxie te blijven besteden. Oefening blijft nodig om de vaardigheden op peil te houden. Aandacht blijft ook nodig voor de sociale gevolgen die dyspraxie kan hebben.

  Wat kunt u doen om de nadelen te verlichten, het zelfvertrouwen te vergroten of de handicap te leren accepteren?
  Hierbij kan een rol zijn weggelegd voor verschillende deskundigen, die u kunnen helpen, maar die ook tips of informatie kunnen geven voor de omgeving van een dyspraxielijder. Bijvoorbeeld informatie voor de school, de vereniging.
  Deskundigen waar u mee te maken kunt krijgen zijn bijvoorbeeld: Op de pagina diagnose vindt u informatie over de rol van de verschillende deskundigen bij het stellen van een diagnose.

  Instanties met goede ervaringen?

  Het noemen van instanties waar ouders goede ervaringen mee hebben heeft risico's. Een andere ouder kan bij dezelfde instantie immers minder goede ervaringen hebben op gedaan. Ook kan het afhankelijk zijn van personen waarmee de ervaring is opgedaan. Toch willen wij u deze instanties niet onthouden. Wij beperken ons tot instanties waarmee goede ervaringen mee zijn opgedaan. Vooralsnog zullen wij instanties waar slechte ervaringen mee zijn opgedaan niet noemen.

  De genoemde personen en instanties zij vaak vermeld op basis van de persoonlijke ervaring van één ouder of enkele ouders. Er mag geen algemeen waarde-oordeel aan ontleend worden.

 • Mieke Voerman, kinderfysiotherapeut

 • Een ouder heeft goede ervaringen met in Zwolle. Zie ook haar site: www.klim-op.com

 • Centrum voor MRT ABC te Amersfoort.

 • Het Centrum heeft een site waarop ook het e-mail adres is te vinden.
  Een ouder meldt goede ervaring met de behandeling en ook met het vaststellen van de diagnose.
  Motorische Remedial Teaching, kortweg MRT kan een kind gericht oefenen om die bewegingsachterstand in te lopen. Als die achterstand eenmaal is ingelopen, kan er een positieve invloed uitgaan op het gedrag, de concentratie en de leerstoornissen van het kind. Het Centrum voor MRT-ABC werkt met intensieve begeleiding toe naar een algehele integratie van Aanleg, Bewegingsmogelijkheden en Coördinatieve vaardigheden. Oefening volgens het MRT-concept zal resulteren in Algehele Bewegings Coördinatie.

 • Meander Medisch Centrum

 • Een ouder heeft goede ervaringen met het KNOR team. internet: www.meandermedischcentrum.nl

 • Revalidatiecentrum de Hoogstraat. Bezoek die site voor het e-mailadres.

 • de Wilg in Hasselt (België).
  De Wilg behandelt volgens de door prof. F.J.P. Hendrickx ontwikkelde therapie 'kritische ontwikkelingsbegeleiding'.
  "Naar therapie gaan voor onze dochter een hobby. Onze dochter bloeide open zoals een bloem die uit de schaduw naar het zonlicht komt. Onze dochter zit nu in het derde leerjaar -zonder dubbelen- van het gewone onderwijs! De schoolresultaten zijn van een goede middelmaat. Voor lezen is ze bij de beste, rekenen gaat vrij goed en het handschrift is zelfs normaal.
  We weten ook dat er verschillende normen van dyspraxie zijn. We raden echter de ouders aan om mondig te zijn en niet altijd naar de goede raad te luisteren, maar om zelf te zoeken en zelf te beslissen. De Hendrickx therapie kost wel meer dan de door de ziekenkas gesponsorde revalidatiecentra, maar ze helpt verbluffend."

  De methode Hendrickx gaat er van uit dat een complex gedragssysteem heeft. Zichtbaar gedrag en meetbare prestaties zijn niet alleen het gevolg van bewuste bedoelingen. Klachten, zenuwachtigheid en aandachtsproblemen kunnen een gevolg zijn van verschillende vormen van overbelasting (lichamelijk, emotioneel en verstandelijk) en frustratie. De therapie richt zich op het behandelen van problemen die het gevolg kunnen zijn van een ontregeling/blokkade van de optimale werking van het persoonlijke gedragssysteem. De methode is geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Voor meer uitgebreide informatie:
  De Wilg, Kon. Boudewijnlaan 2/2, 3500 Hasselt tel./fax. 00.32.(0)11.22.96.77
  V.K.O.H. (vereniging ter bevordering van de kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx, Secretariaat : Kam 53, 1780 Wemmel (België)

  Ervaringen met behandelmethoden?

  Over de behandeling van dyspraxie is voor ouders niet veel infomatie beschikbaar. Her en der kom je informatie tegen over behandelmethoden, zoals de methode Hendrickx die hierboven is beschreven.

  Veel kinderen met dyspraxie oefenen met logopedie, ergotherapie en/of fysiotherapie.
  Wij ontvingen het onderstaande uitgebreid verhaal over ervaringen op de Nederlandse Antillen met een kinderfyiotherapeute en in Nederland met een kinder-ergotherapeut:
  " Toen Daniel 6 was herkende een vriendin van mij bij Daniel veel symptomen van dyspraxie. Dat woord kennen we nog maar een paar maanden. Zij noemde dat toen problemen met de sensorische integratie. Daniel was niet in balans: mentaal niet (o.a. vaak heel erg boos, kon geen overgangen van de ene naar de andere situatie hanteren, snel gefrustreerd) en ook fysiek (onhandig, kon niet goed knippen, kleuren, grote problemen met de beginselen van lezen en vooral schrijven, leerde laat fietsen, was laat zindelijk, vermeed balspelletjes, wilde niet aangeraakt worden, klaagde snel dat het stonk) Mijn vriendin herkende dat vanuit haar vak (ergotherapeute), maar vooral omdat bij haar eigen zoon pas heel laat duidelijk was dat dit soort symptomen op een onrijpe sensomotorische ontwikkeling duiden maar dat er wat aan te doen is.

  Wij woonden toen op Sint Maarten (NA) waar tot ons grote geluk op dat moment een kinderfysiotherapeute met RT specialisatie werkte. Zij constateerde dat Daan inderdaad een onrijpe motoriek had en begon een oefenplan vanuit de grote naar de kleine motoriek. Daniel vond het geweldig en het werkte meteen: vooral op zijn humeur.

  In de zomer van 2004 verhuisden we naar NL, waar besloten werd om Daniel in groep 3 te plaatsen omdat hij een enorme spellingsachterstand had. Ik heb toen wel verteld dat hij in behandeling was voor zijn motoriek, maar het werd eigenlijk meteen op de overgang van Engels naar Nederlandstalig onderwijs toegeschreven. Daniel kreeg toen gedragsproblemen, hij was erg gefrustreerd dat hij was ‘blijven zitten’ en moest wennen aan de nieuwe schoolplein mores (de kinderen op de Antillen zijn veel fysieker). Ik heb meteen weer een kinderfysiotherapeute gezocht, ook omdat ik wist dat de therapie die op Sint Maarten zo goed was begonnen nog lang niet af was. Daniel zijn grote motoriek was inmiddels echter behoorlijk verbeterd, en deze fysiotherapeute kon niet veel met de dyspractische kant van Daan’s problemen. Ik ben toen overgestapt naar een gespecialiseerde kinderergotherapeute in Huizen, die meteen zag wat er aan schortte en een intensief programma instelde, waarbij we Daniel o.a. een periode dagelijks moesten borstelen. Hoewel Daniel deze behandeling vreselijk vond hadden we meteen het gevoel dat het hielp: hij was veel meer in balans, viel als een puzzel in elkaar. Na ľ jaar hebben we de behandeling afgesloten.

  Daniel is nu 10. Hij zit lekker in z’n vel, fietst met losse handen, voetbalt op straat en zit op judo. Hij speelt marimba in een mars- en showband. Lezen gaat prima, zijn gedrag/concentratie op school is nog wel wisselend, maar hij heeft het zelf in de gaten en kan zich zelf ‘vermannen’. Hij zit op school op een speciaal wigkussen, dat vindt hij zelf erg fijn. Hij is nog steeds onhandig: loopt tegen deurposten op, kan nog steeds niet behoorlijk bestek hanteren, bij bordspelletjes vliegen de pionnen alle kanten op. Het grootste probleem is nog steeds spelling. Over een paar weken wordt hij getest op dyslexie. Hij is ambitieus en heel erg gemotiveerd om ook dat probleem het hoofd te bieden.

  Heel veel van Daniel’s problemen herken ik ook bij mezelf. Ik ben ook erg onhandig en ongeduldig, heb vaak het gevoel dat materie (stoelen, (keuken)gereedschap) zich tegen me keert. Ik heb geleerd om alle handelingen met grote concentratie uit te voeren, maar als ik haast heb gaat het meteen mis. Het is heel prettig om nu achteraf te begrijpen waarom ik nooit piano heb leren spelen, ondanks jarenlange fanatieke pogingen en bergen frustratie. Bij mij is vroeger ook wel geconstateerd dat ik ‘woordblind’ was, maar daar werd toen niks aan gedaan (lang leven de spellingcontrole op de PC!). En bij nader inzien was dyscalculie mijn grootste handicap, waardoor ik me eerst door een vreselijke MAVO tijd moest heen worstelen (Schooladvies: Willemijn is zo dom, de spinazieacademie is eigenlijk al te hoog gegrepen) voordat ik lekker naar de HAVO kon (zonder wis- en scheikunde!) Ik ben ook meteen gestopt met tennissen: geen wonder dat ik nooit een punt maak: ik heb zelf dyspraxie!

  Overigens is het jammer dat onze kinderen niet op de Vrijeschool terecht konden: ik heb het idee dat de combinatie van cognitieve vaardigheden aanleren vanuit/ondersteund door beweging (euritmie) een heel goed effect zouden kunnen hebben op kinderen met dyspraxie. "


  In het forum Kinderen met Dyspraxie wordt werd rond maart 2003 informatie uitgewisseld over behandeling met voedingssupplementen. Zie ook het artikel van Richardson bij de links en het MSN-forum Kinderen met Dyspraxie. Richardson heeft in april 2004 nieuwe resultaten gepubliceerd (zie http://www.visolie-info.nl voor meer links, waaronder een samenvatting van het artikel van Richardson). Zie ook de NLD-Rubriek van Martines_net. Door de GGZ in Groningen wordt op dit moment (2004) een onderzoek uitgevoerd naar het effect van visolie op autisme (zie de site van de GGZ).
  Op de site http://www.rudolfdewit.com/  wordt onder het item 'klachten door verkeerde voeding' een uitgebreide beschrijving gegeven van  de relatie tussen een tekort aan essentiële vetzuren en ADHD (let op de site begint eerst met een lang stuk waarin wordt geageerd tegen het gebruik van Ritalin, pas daarna wordt  ingegean op de relatie  ADHD-voeding.

  Op de pagina met links is een verwijzing opgenomen naar een aantal sites met artikelen over een groot onderzoek naar het effect van dyspraxie en visolie door dr. Madeleine Portwood (Durham Dyspraxia Trial), waarin van zeer positieve resultaten gesproken wordt..Op de boekenpagina is een boek opgenomen over de LCP-solution (long chain  polyunsaturated fatty acids)

  Een moeder meldt ons haar positieve ervaringen met de BSM De Jong Methode. Zij geeft aan dat voor haar zoon met motorische dyspraxie na een observatie van ruim twee en een half uur een behandeling is opgesteld. Na een half jaar zijn duidelijke resultaten te zien: "Onze zoon kan zich beter concentreren. Hij begint duidelijker te schrijven, hij kan al een paar keer dribbelen met een bal en heeft zelf al op skeelers gestaan, en op de skeelerbaan een aantal rondjes gemaakt!
  We zijn met onze jongste zoon (hij heeft verbale ontwikkelings dyspraxie) naar mevrouw de Jong gegaan. Ook hij heeft na een observatie oefeningen mee gekregen en ook hij moet deze zes dagen in de week doen. Ook bij hem zien we resultaten. Hij is vrijer geworden in zijn benadering naar vreemden, hij praat aanzienlijk duidelijker en zelfs de juf op school ziet het nu helemaal zitten dat hij deelneemt aan het reguliere onderwijs."


  Er moet zes dagen in de week thuis geoefend worden. de behandeling duur voor een gemiddeld ontwikkelings-probleem is een jaar. Met kinderen in het speciale onderwijs moet veel langer gewerkt worden omdat hun leerachterstanden vaak groter tot zeer groot zijn
  "De methode is zwaar: Het valt niet mee om een kind te motiveren om zes dagen per week oefeningen te doen, maar het werkt echt."
  De BSM de Jong Methode wordt nog niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Mevrouw de Jong is bezig om haar methode te publiceren in de medische vakliteratuur. Meer informatie is ook te lezen op:www.bsmdejong.nl

  "Ik ben moeder van een lieve jongen met veel leerproblemen. Met een achterstand van enkele jaren. Het is vechten om voor hem de juiste hulp te krijgen, (ambulante begeleiding) en hoewel het op het moment redelijk gaat blijft het knokken, en zoeken. Onze zoon heeft al bijna 2 jr BSM de Jong therapie en het helpt wel iets, vooral op het lichamelijke vlak. Omdat het cognitieve achterblijft zijn we verder gaan zoeken en bij toeval kwamen we bij chiropracticor Kuipers in Zutphen. Hij is gespecialiseerd in kinderen met leer- aandacht- en aanverwante stoornissen. Hij verteld na het eerste consult of hij iets kan doen of verwijst door, etc. Over zowel de BSM de Jong therapie als chiropractie is het nodige op internet te vinden. En wat voor ons belangrijk is gebleken, is het vertouwen op je eigen gevoel en door blijven gaan. "

  In een aantal gevallen hangt behandeling samen met een (al dan niet veronderstelde) oorzaak. Over oorzaken van dyspraxie is echter niet zoveel bekend.
  Welke ervaringen heeft u met de behandeling van dyspraxie, die voor andere ouders van nut kan zijn?


  Rugzak

  Vergeet niet te informeren bij Regionaal Expertisecentrum of het kind ambulante begeleiding kan krijgen (voor de ingewijden: vanuit cluster 3). DCD is een medische diagnose ! Ouders kunnen bij het REC de rugzak aanvragen, zodat de school van het kind ondersteuning kan krijgen van een ambulant begeleider.