www.dyspraxie.nl
Een Nederlandstalige site over DCD/Dyspraxie

Deze site wordt niet meer onderhouden

Er is op het internet nog relatief weinig Nederlandstalige informatie over DCD/dyspraxie te vinden. Deze site besteed aandacht aan DCD/dyspraxie in het algemeen. We proberen geleidelijk de informatie over verbale ontwikkelingsdyspraxie uit te breiden, maar op dit moment wordt slechts beperkt aandacht besteed aan die vorm van dyspraxie. Op de pagina met links vindt u enkele verwijzingen naar sites over deze vorm van ontwikkelingsdyspraxie. Wat u wel vindt is informatie, die gedeeltelijk uit Engelse artikelen over dyspraxie afkomstig is (met toestemming). Bij elk artikel is de bron met een link vermeld. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk informatie op te nemen, die op de Nederlandse situatie is toegespitst. Elke hulp, informatie en tips, is daarbij welkom.

Doel van deze website is om informatie over DCD/dyspraxie toegankelijk te krijgen en te verspreiden in het Nederlandse taalgebied. Verspreiding van de informatie stellen wij op prijs. Denk daarbij wel om als bronvermelding 'www.dyspraxie.nl' te vermelden.

Op deze site vindt u de volgende onderwerpen:

Een opmerking die nog gemaakt moet worden betreft de aanduiding dyspraxie. In Nederland wordt de term DCD ofwel Developmental Coordination Disorder gebruikt. De aanduiding 'Dyspraxie' wordt hierbij gebruikt als naam voor een deel van de aandoeningen die onder de noemer DCD worden geplaatst. In de Engelstalige sites wordt de term 'dyspraxia' meestal gebruikt in plaats van de term DCD. Op deze site moet de term dyspraxie gelezen worden als DCD (de informatie is gebaseerd op Engelstalige bronnen).
Een Kinderfysiotherapeur gaf het verschil tussen de termen Dyspraxie en DCD in het nederlandse taalgebied naar ons als volgt aan:
"Dyspraxie heeft te maken met het kunnen plannen van activiteiten, hierbij zijn er geen problemen in aansturing van het uitvoerende systeem.
Bij DCD is de planning goed maar zit in de uitvoering de onhandigheid.
Voor leken zijn beiden moeilijk uit elkaar te houden, maar het is wel cruciaal in de aanpak om deze 2 goed te scheiden." Nogmaals; op deze site worden de termen door elkaar gebruikt, zonder dit onderscheid.
Terug naar begin

Disclamer

De informatie op deze site is onder andere ontleend aan Engelstalige sites op het net. Wij hebben geen controle uitgevoerd op de juistheid van de inhoud. Aanvullende informatie en/of correcties zijn altijd welkom.