Informatie voor de leerkracht

Mensen met dyspraxie kunnen bij een groot aantal activiteiten hinder van hun handicap ondervinden.
Kinderen met dyspraxie kunnen hun klasgenoten vaak op één of nadere manier niet bijbenen. Met schrijven, hun werktempo, het leren van tafels, enzovoorts.

Op deze pagina geven wij informatie over hulpmiddelen en instanties leerkrachten waarvan gebruik kunnen maken bij het lesgeven aan kinderen met dyspraxie. De navolgende informatie grotendeels is (met toestemming) afkomstig van een website uit Nieuw Zeeland.

Uit de reacties van ouders over de ervaringen op school komt naar voren dat overleg tussen ouders, school en behandelaars (fysiotherapeut, orthopedagoog, revalidatie-arts enz.) belangrijk zijn. Niet alleen voor aanpassingen van de les of hulpmiddelen op maat, maar ook om te zorgen dat kinderen weer met plezier weer naar school gaan!

Kinderen met dyspraxie kunnen problemen hebben met taal, waarneming, denken en de motoriek. Kinderen met dyspraxie hebben een normale intelligentie voor hun leeftijd, maar hebben een probleem met het verwerken van informatie en het communiceren wat ze weten of begrijpen. Elk kind met dyspraxie is anders, de combinaties van moeilijkheden die een kind ondervindt zijn dan ook uniek. Problemen in de klas kunnen dan ook zijn: Wat helpt?

TIP Van een basisschool kregen we de tip om met dagritme kaarten te werken, ook in de midden en bovenbouw. De dagindeling wordt dan duidelijk en visueel.

Als bij een kind de diagnose 'dyspraxie' is gesteld, kan onderzocht worden of de leerkrachten externe ondersteuning kunnen krijgen bij de begeleiding van het kind
Dus...

Ze willen als ze het kunnen, maar soms kunnen ze het niet
Ze zijn niet lui, maar zijn soms het gebruik of het plan vergeten!


Wat kan de leerkracht doen:
 • Sta dingen toe, verlaag de verwachtingen, hoewel het kind slim genoeg is
 • Geef meer tijd
 • Pas de hoeveelheid werk aan
 • Geef ze voorzichtig een hint
 • Goede lesmethoden winnen altijd
 • Luister naar de ouders, die kennen het kind beter dan ieder ander
 • Verdeel taken in overzichtelijke delen en vereenvoudig.
 • Neem niet vanzelfsprekend aan dat het kind het heeft begrepen
 • Geef losse instructies, in plaats van een reeks, omdat...
  Als het kind hetzelfde wordt behandeld als andere kinderen, is het foutpercentage onmeetbaar hoger dan nodig.
Het kind weet dat het anders is. Veel fouten leiden tot weinig zelfvertrouwen en een heel laag zelfbeeld.

Nieuwe tips

Uit België kregen wij een aantal tips van een een juf van een jongen met dyspraxie (4de leerjaar of groep 6 in Nederland). Ook haar is opgevallen dat er is zeer weinig info te verkrijgen is rond praktische hulpmiddelen in de klas. Dus probeer ze zo efficiënt mogelijk met z'n probleem om te gaan. Van haar enkele tips voor collega's die nu nog moeten beginnen zoeken:

Ga naar het begin

De informatie op deze site is onder andere ontleend aan Engelstalige sites op het net. Wij hebben geen controle uitgevoerd op de juistheid van de inhoud. Aanvullende informatie of correcties zijn altijd welkom. Bron:
The Dyspraxia support group New Zealand
Site: http://www.dyspraxia.org.nz/