<BR><BR>

Links over Dyspraxie

De links zijn in een aantal rubrieken onderverdeeld:
 • Algemeen
 • Ouder- en belangenverenigingen
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Wetenschappelijke sites
 • Behandeling, ondersteuning en erfelijkheid
 • Financiële steun: PGB, TOG, de 'rugzak'
 • Sites met andere naamgeving, verwante aandoeningen of aandoeningen met vergelijkbare symptomen
 • Sites met links
 • Forums en weblogs

 • Algemeen

  www.recmiddenbrabant.nl/dcd
  Uitstekende website over DCD van de Ambulante Dienst van de Mytylschool Tilburg. Met ondere andere ook aandacht voor waar /bij wie moet zijn met vragen.

  http://www.orthopedagogiek.info/
  Praktische informatie over DCD, diagnose en behandeling. Klik op DCD/dyspraxie in de rechter kloom

  http://www.dyspraxie.info
  en
  http://www.dyspraxie.org
  Uitgebreide Franstalige sites.

  Dyspraxie, een verborgen handicap. Een Engelstalige site met veel links. Ook naar sites met persoonlijke ervaringen. (Engelstalig)

  Ouder- en belangenverenigingen

  Balans
  Landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen

  FOSS
  Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taalmoeilijkheden, met onder andere informatie van over over verbale ontwikkelingsdyspraxie

  http://www.dyspraxis.be/
  Site van een Belgische oudervereniging uit Vlaanderen. Bevat ook eeen uitgebreide verwijzing naar relevante literatuur.

  www.mee.nl
  MEE is een organisatie waar deskundige mensen die u kunnen helpen bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, enzovoort. MEE is er voor iedereen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte die door hun beperking problemen ervaren in hun dagelijkse leven. MEE informeert, helpt bij moeilijke afwegingen en wijst zonodig de weg naar de juiste instanties.  De diensten van MEE worden door de overheid betaald en zijn voor de cliënten gratis.

  www.samengewoon.nl
  Lotgenotengroep uit de omgeving van Dronten. De site richt zicht op  PDD-NOS en aanverwante stoornissen, waaronder dyspraxie (ook verbaal). De groep wil activiteiten ontwikkelen voor kinderen, ouders en broertjes en zusjes.

  http://www.dyspraxia.org.nz
  Dyspraxia web Nieuw Zeeland. Zeer informatief voor ouders, kinderen en ook leerkrachten (Engelstalig)

  http://www.dyspraxiafoundation.org.uk/
  The Dyspraxia Foundation. Een zeer volledige site, waar op andere sites ook veelvuldig naar verwezen wordt (Engelstalig)

  http://www.dyspraxia.com.au
  Site van de Australian Dyspraxia Support Group & Research Centre Incorporated. Bevat ook informatie die op professionals gericht is.

  http://www.dysf.fsnet.co.uk/
  Dyspraxia Connection. Nuttige site, ook voor tieners (Engelstalig)

  http://www.durhamdyspraxia.org.uk/
  The Dyspraxia Foundation County Durham. Een regionale site uit Engeland (Engelstalig).

  http://www.dyspraxiaireland.com/
  Dyspraxia Association of Ireland. Met verwijzingen naar organisaties in andere landen (Engelstalig)

  De Dyscovery Trust
  De Dyscovery Trust heeft tot doel om het publiek en professionals te ondersteunen bij het werken met personen met dyspraxie en gerelateerde aandoeningen (Engelstalig)

  Manchester Dyspraxia Adults Group
  Site met persoonlijke ervaringen van volwassenen met dyspraxie (Engelstalig)

  Vikki's Dyspraxia Page
  Site over de persoonlijke ervaring met een kind met dyspraxie (Engelstalig)

  Talking about dyspraxia
  Site over een project in Schotland om kennis over dyspraxie te vergroten en de samenwerking tussen ouders en professionals te bevorderen (Engelstalig)

  BOSK
  Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders

  Verbale ontwikkelingsdyspraxie

  NVLF
  Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

  Taalsite
  Site over de Nederlandse taal in het basisonderwijs

  Weblog van Linda over verbale ontwikkelingsdyspraxie
  Linda studeert kogopedie en heeft een uitgebreid paper geschreven met zeer lezenswaardige informatie
  Nog een blog van Linda over de verschillen van verbale ontwikkelingsdyspraxie met afasie en dysartrie
  en nog één over diagnostisch onderzoek bij verbale ontwikkelingsdyspraxie

  Taal- en spraakstoornissen bij kinderen
  artikel op de site van Balans

  Prompt
  Website over een nieuwe benadering voor spraakproductiestoornissen

  Verbal Developmental Dyspraxia
  Particuliere site (Engelstalig)

  What is Developmental Apraxia of Speech?
  Engelstalige site

  http://www.apraxia-kids.org/index.html
  Amerikaanse site over verbale ontwikkelingsdyspraxie(Engelstalig)

  The dyspraxia foundation
  De pagina van deze uitgebreide site over verbale ontwikkelingdyspraxie (Engelstalig)

  Yahoo
  Pagina met links naar sites over verbale ontwikkelingsdyspraxie (Engelstalig)

  http://www.tayloredmktg.com/dyspraxia/das.shtml
  Uitgebreide Engelstalige uitleg over Developmental Apraxia of Speech (DAS)  

  Childhood apraxia of speech
  Pagina van Shirley Velleman, een assistent professor aan de universiteit van Massachussetts (Engelstalig)

  The childhood apraxia of speech association
  Noord Amerikaanse belangenorganisatie voor kinderen met verbale ontwikkelingsdyspraxie (Engelstalig)

  Please speak to me
  Persoonlijke site over een kind dat niet kan praten (Engelstalig)

  Straight talk about dyspraxia De ervaringen van een moeder (Engelstalig)

  Sprechapraxie (Duitstalig)
  Site van de Universiteit van Stuttgart

  Wetenschappelijke sites

  http://www.ppsw.rug.nl/~dcd/
  Onderzoek naar ontwikkelingsdyspraxie op de Rijksuniversiteit van Groningen (Engelstalig)

  http://web.ukonline.co.uk/madeleine.portwood/
  De site van Madeleine Portwood, autoriteit die je in vele sites tegenkomt (Engelstalig)

  http://www.uni-wuerzburg.de/sopaed1/breitenbach/neuropsycho/dyspraxie.htm
  Duitse wetenschappelijke site (Duitstalig)

  http://www.mcd.de/Dyspraxi.htm
  Duitse site (Duitstalig)

  Behandeling, ondersteuning en erfelijkheid

  http://www.umcg.nl/azg/nl/ouders/ziekte_onderzoek_behandeling
  Site met informatie van het AZG in Groningen over de werkwijze bij het stellen van de diagnose DCD. Dezelfde informatie is ook te voinden op www.centrumvoorrevalidatie-azg.nl/

  www.revalidatie-friesland.nl
  Download hier patienten informatie over de behandeling van dyspraxie. Ok voor verwijzers is een download beschikbaar.

  www.erfelijkheid.nl. Site met informatie over de erfelijkheid van allerleid aandoeningen. Dyspraxie is niet als aandoening opgenomen. Verwante aandoeningen, zoals ADHD, zijn wel te vinden.

  www.gripopdetijd.nl
  Een aangepast horloge als hulpmiddel voor kinderen die problemen hebben met het begrip tijd en / of nog geen klok kunnen kijken
  http://www.decoolekikker.nl/
  Website over een sociale vaardigheidstraining

  http://www.vvocm.nl/
  Website van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

  http://www.kind-en-motoriek.nl/
  Site van een praktijk voor pefentherapie met als specifieke deskundigheid het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar

  Mytylschool Gabriel
  Instantie die ambulante begeleiding van basisscholen verzorgt. Onder andere voor kinderen met dyspraxie in het regulier onderwijs.

  Mytylschool Tilburg

  www.bsmdejong.nl
  Site over de methode BSM- de Jong,  een methode voor de behandeling van een breed scala van ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen.

  http://www.kiss-kinderen.nl/
  Over de behandeling met manuele therapie (Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie)

  http://www.kisskids.nl/
  Website van de stichting KISS- en KIDD syndroom. De site heeft een eigen forum.

  Artikel van A.J. Richardson , universiteit van Oxford, over dyspraxie en vetzuren. Te vinden op de site van de Dyspraxia Foundation (Engelstalig).

  http://www.visolie-info.nl. Site over het gebruik van visolie als voedingssupplement.

  De NLD-Rubriek van Martines_net met een bijdrage over de vetzuren Omega 3 en Omega 6.

  GGZ  De GGZ in Groningen doet onderzoek naar het effect van visolie op autisme.

  http://www.rudolfdewit.com/  Een site met een uitgebreide verhandeling over de relatie tussen autisme en voeding (zie het menu-item 'klachten door verkeerde voeding'. Voor een directe link: zie http://www.antenna.nl/hersenstorm/mdbest.html  of http://www.rudolfdewit.com/md_adhdbeschermuwkind.html.  

  Lees alles over de Durham dyspraxia trial, een zeer uitgebreid onderzoek naar het effect van visolie bij dyspraxie (Engelstalig)

  Artikel over onderzoek naar het effect van Visolie door Dr Madeleine Portwood (dyspraxie deskundige, zie de boeken- pagina) op de site van de BBC. Zie ook dit  artikel. (Engelstalig)

  Publicatie van juli 2004 over het effect van visolie op http://education.independent.co.uk  (Engelstalig)

  Intervent
  Probelemen met plannen van het huiswerk? Dit bedrijf biedt digitale huiswerkbegeleiding aan.

  Institute for Neuro-physiological Psychology

  Financiële steun: PGB, TOG en de 'rugzak'

  http://www.oudersenrugzak.nl
  Site met informatie over leerlinggebonden financiering ('de rugzak'). Bevat veel informatie, die afkomstig is van een samenwerkingsverband van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en de Federatie van Ouderverenigingen.

  http://www.lcti.nl/
  Site van de  Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI) indicatiestelling voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering ('de rugak').

  http://www.pgb.cvz.nl
  Op deze website van het College van Zorgverzekeringen vindt u zeer veel informatie over het persoonsgebonden budget. U leest alles over de regelgeving en over actuele ontwikkelingen.

  www.persaldo.nl of www.pgb.nl
  Dé belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebondenbudget.

  http://www.svb.nl/
  Pagina op de site van de SVB. Zoek (rechtsboven) op 'TOG', voor informatie over de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG).

  www.lvio.nl, site van de landelijke vereniging van indicatieorganen
  Deze site biedt een overzicht van RIO's. Een regionaal indicatieorgaan (RIO) is een onafhankelijk orgaan dat de behoeften van cliënten aan zorg en voorzieningen objectief en integraal beoordeelt. Iedereen die aanspraak wil maken op zorg die door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt betaald, kan met zijn zorgvraag bij het RIO terecht. Bij veel RIO’s kan ook een aanvraag worden gedaan voor advies over voorzieningen die worden gefinancierd vanuit de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg).
  Per 1-1-2005 gaan de RIO's over in het CIZ, het Centrum indicatiestelling zorg.

  Sites met andere naamgeving voor dyspraxie, verwante aandoeningen of aandoeningen met vergelijkbare symptomen

  http://www.ncld.org/info/indepth/dyspraxia.cfm
  Non verbal learning disabilities - pagina over dyspraxie (Engelstalig)

  http://www.nldontheweb.org/
  Non verbal learning disorders (Engelstalig)

  http://nld.startmee.nl 
  Nederlandstalige site met ontzettend veel links over NLD en verwante stoornissen.

  http://www.pdd-nos.nl/
  Een geweldige site met veel informatie, die ook ingaat op verwante aandoeningen als DCD.

  http://www.sensoryint.com/
  Sensory Integration International (Engelstalig)

  SDS (Syndroom van Shwachman/Shwachman Diamond Syndroom)
  (verbale) dyspraxie kan een secundaire eigenschap van SDS zijn. Via deze link vindt u meer informatie over deze zeldzame aandoening.

  www.adhdXtra.nl
  Een uitgebreide site over ADHD.

  http://adhd.goedbegin.nl
  Een andere site over ADHD.

  HOOP is een een groep van enthousiaste Nederlandse en Belgische ouders van kinderen met autismespectrumstoornissen, die elkaar vonden op internet (www.groups.yahoo.com/group/onderzoekautisme). Door eigen ervaringen hebben deze ouders ontdekt dat er veelbelovende methoden van aanpak bestaan, die nog onvoldoende bekend en niet officieel door iedereen erkend zijn. Doel van de groep is om de  positieve ervaringen met andere ouders te delen.

  www.klinefelter.nl
  Over het syndroom van Klinefelter, waarbij de symptomen op jonge leeftijd sterk op die van dyspraxie lijken. Lees het onder 'psychische symptomen'.

  http://members.home.nl/klinefelter
  Persoonlijke ervaringen met het syndroom van Klinefelter'.

  Sites met links

  http://doctorpage.com/findit/Diseases_and_Conditions/Dyspraxia/index.htm (Engelstalig)

  http://members.tripod.co.uk/gneiss/dysprax/dys.html (Engelstalig)

  leerlingzorg.kennisnet.nl

  leerlingbegeleiding.startkabel.nl

  mijnkindheeftdcd.jouwpagina.nl

  Forums

  Kinderen met Dyspraxie, een MSN Groep. Een Nederlandstalig initiatief.

  http://groups.msn.com/VolwassenenmetDyspraxie
  Een group voor volwassen met dcd-dyspraxie, nederlandstalig.

  dyspraxie.web-log  Weblog om informatie over dyspraxie uit te wisselen

  het Dyspraxie forum Ook een Nederlandstalig forum.

  de adhdXtra club
  Een club voor- en door volwassen adhd(st)-ers, ouders van adhd kinderen, begeleiders, leerkrachten en voor iedereen die serieus met ons mee wil zoeken (en delen) naar oplossingen, tips, positieve ervaringen, nieuwe methoden, alternatieven en verder naar alles dat het adhd-leven maar enigszins kan verbeteren.

  http://groups.yahoo.com/group/Dyspraxia
  Yahoo! Groups: Dyspraxia. Uitwisseling tussen volwassenen met dyspraxie (Engelstalig)

  http://uk.clubs.yahoo.com/clubs/parentsofdyspraxickids
  Yahoo! Clubs parents of dyspraxic kids. Voor ouders (Engelstalig)

  www.groups.yahoo.com/group/onderzoekautisme.
  Grroep waarin ouder ervaringen uitwisselen over veelbelovende methoden van aanpak die nog onvoldoende bekend en  nog niet officieel  erkend zijn. (Nederlandstalig)

  Google Group alt.support.dyspraxia (Engelstalig)

  Autisme praatgroep
  Autisme en dyspraxie komen ook in combinatie voor. Een Belgische ouder die én een dyspractisch kind heeft én een autistisch kind, heeft een praatgroep opgericht.